ZIF: Psycho-educatie [afgerond]

NHL Hogeschool, de GGZ-instellingen van Friesland, Groningen en Drenthe en het Universitair Centrum Psychiatrie werken samen aan een prototype van de applied game 'Bias Blaster' voor jongeren met een eerste psychose. Naast de GGZ instellingen werkt de NHL Hogeschool in de ontwikkeling van de serious game samen met Gameship en Wildsea.
Deze partijen zijn door het ZIF samengebracht. Deze serious game moet een hulpmiddel worden bij de behandeling van deze jongeren door zich te richten op de totstandbrenging van gedragsverandering bij deze jongeren, in plaats van zich te concentreren op educatie. Het RAAK-project is opgestart dankzij een RAAK subsidie in 2011 en is afgerond in juli 2013. GGZ Friesland en NHL Hogeschool hebben een vervolgtraject gefinancierd gekregen door het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar. Hierin wordt o.a. de effectiviteit van de game onderzocht.