ZIF: Overige activiteiten

Wat doen we nog meer?

 • We verzorgen gastcolleges bij de Hanzehogeschool om studenten van de SPV, POH GGZ en wijkverpleging kennis te laten 
  maken met Public Health. 
   
 • We helpen stakeholders om de mantelzorgerkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' van Werk&Mantelzorg te verkrijgen. Het ZIF ontving deze erkenning in oktober 2018.
   
 • We zijn sinds 9 december 2014 partner van Alles is Gezondheid en hebben ons middels ondertekening van de pledge verbonden aan het stimuleren van innovaties, het werken volgens de Triple Aim filosofie en het aanpakken van gezondheidsproblemen.
   
 • We zijn betrokken bij Praten Over Gezondheid (POG). We leveren een bijdrage aan de stuurgroep voor doorontwikkeling en acquisitie, en initiëren nieuwe modules. Ook hebben we zitting in het bestuur van POG. 
   
 • Wij zijn initiatiefnemer en uitvoerder van het onderzoek naar de bruikbaarheid van 'Triple Aim' voor Noord-Nederland. In een Triple Aim aanpak is aandacht voor het bevorderen van de gezondheid, kwaliteit van zorg en kostenbeheersing. 
   
 • De huidige focus in het aardbevingsgebied is gericht op 'economische duurzaamheid met nadruk op aardbevingsbestendig bouwen en energie'. Wij bepleiten dit op te rekken naar maatregelen die bijdragen aan langer zelfstandig wonen. We zijn initiator van de position paper: 'Leefbaarheid zonder grenzen'. 
   
 • We organiseren drie of vier keer per jaar masterclasses voor gemeenten rond generieke thema's die spelen in het sociaal domein. Onder andere: communicatie en gezondheid, verward gedrag, en privacy en zorgtechnologie.
   
 • We verkennen samen met andere regionale innovatienetwerken en landelijke partijen hoe samen opgetrokken kan worden in en met Zorginnovatie.nl. Zorginnovatie.nl is een open co-creatie platform en community. Innovatoren kunnen hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve ideeën van anderen. Wij zijn partner voor Noord-Nederland.
   
 • We zijn in 2017 toegetreden tot de MVO-alliantie Noord Nederland en hebben het certificaat mogen ontvangen op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen en werken.
   
 • We hebben de partnerovereenkomst ondertekend met de Alliantie Nederland Rookvrij en leveren een actieve bijdragen aan een rookvrij Nederland.