ZIF: Kans voor de Veenkoloniƫn

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” werken elf gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën samen aan de gezondheid van haar burgers. Hiervoor is samen met de GGDen uit de beide provincies en het Zorg Innovatie Forum een eerste plan opgesteld. Dit plan is besproken in de colleges en heeft de basis gevormd voor een gezamenlijke subsidieaanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die gehonoreerd is.

Deze unieke kans is mogelijk gemaakt door het amendement dat eind 2014 in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert. Doel van dit amendement is meer aandacht voor regio’s die zich kenmerken door Sociaal-economische gezondheidsverschillen.

In Nederland zijn de sociaal-economische gezondheidsverschillen aanzienlijk en deze nemen eerder toe dan af. Mensen met een lage opleiding en een laag inkomen overlijden 7 á 8 jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. De ervaringen die in de Veenkoloniën worden opgedaan zullen ook worden gebruikt in andere regio’s.

Het plan voorziet in een brede samenwerking van allerlei partijen, organisaties, burgers, verenigingen, scholen, werkgevers etc. die een rol kunnen spelen de gezondheidsverschillen te helpen verkleinen. Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis zullen hierin samen met de gemeenten optrekken. Ook hebben we de afgelopen periode gemerkt dat bewoners een actievere rol zijn gaan spelen in het programma, waarbij ook de focus op positieve gezondheid meer aandacht krijgt. 

Het traject heeft een looptijd van 8 jaar en is opgedeeld in drie fasen, waarvan de tweede fase momenteel loopt, tot 31 december 2018. Alle informatie over het programma, welke projecten er uitgevoerd worden met steun van KvdVK en het laatste nieuws vindt u op de website van Kans voor de Veenkoloniën: www.kvdvk.nl