Pharma Portal: Vliegwiel voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

Pharma Portal

Heeft u een idee voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel, verbetering van of toepassing van bestaande geneesmiddelen of een idee voor een diagnostische test? De Pharma Portal is een faciliteit die u helpt een idee tot een goed plan te maken dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de industrie. Een door de Pharma Portal Board goedgekeurd plan is rijp voor financiering door een vroege fase investeringsfonds. Meer informatie: www.pharmaportalgroningen.com 

Pharma Portal: etalage met veelbelovende initiatieven

Om het aantal kwalitatief sterke initiatieven te laten groeien is het nieuwe Pharma Portal ingericht. Binnen het portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid en versneld verder gebracht. ‘Het portal fungeert als kwaliteitssysteem én keurmerk’ zegt Martin Smit, voorzitter van de Pharma Portal Board. De Pharma Portal voegt expertise toe gebaseerd op langjarige ervaring in de internationale pharma industrie . ‘Plannen worden gemaakt volgens de normen die gelden binnen de industrie en ook uitgevoerd op het kwaliteitsniveau dat door de industrie verwacht wordt. De concepten worden onafhankelijk beoordeeld op inhoudelijke en commerciële potentie. Hier wordt als het ware een etalage gecreëerd met de veelbelovende initiatieven. Klaar om in geïnvesteerd te worden.’

Wat is een EFRO Proeftuin?

Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Wat is onze rol als formele partner in deze projecten?

De LIFE Cooperative is partner in verschillende Proeftuin projecten. Daarbinnen, als onderdeel van werkpakketten (WP) draagt zij verantwoordelijkheden voor taken. Aansluitend bij haar faciliterende rol naar haar MKB leden, betreffen deze taken veelal het uitvoeren van marketing- en acquisitie- activiteiten. Met de uitvoering van die activiteiten worden kosten gemaakt, door leden en (ingehuurde) derden, in naam van de LIFE Coop.

Wat kan ik als bedrijf -en lid van de LIFE Cooperative- concreet met deze projecten?

De algemene verwachting is dat leden inspraak uitoefenen op de proeftuin-proposities om er vervolgens gebruik van te maken om producten/diensten te valideren en/of de proeftuin-infra te versterken.