Verslavingszorg Noord-Nederland en Hanzehogeschool Groningen bekrachtigen samenwerking met een convenant

dinsdag 6 september 2016

  • Zorg Innovatie Forum

VNN en Hanzehogeschool Groningen werken de laatste jaren steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek & innovatie en maatschappij. De samenwerking richt zich op kennisdeling en innovatie met als onderwerp verslavingskunde, maar ook op het gebied van gezond leven. Het gaat immers niet alleen over gezond leven, verslaving of de verslaafde, maar ook over de mensen die samenleven met of nabij een verslaafde. De nadruk ligt op samen en reikt verder dan de twee instellingen. De titel van het convenant luidt dan ook Gezond SamenLeven.

Maandag 5 september hebben de bestuurders van beide instellingen Gabriël Anthonio, voorzitter Raad van Bestuur van Verslavings-zorg Noord Nederland en Paul van der Wijk, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen de samenwerkings-overeenkomst getekend. Paul van der Wijk: ‘Het is belangrijk dat onze studenten goed op de toekomst zijn voorbereid en dat kan alleen als je onderwijs, onderzoek en praktijk verbindt. In VNN hebben we een partner gevonden die dat net zo belangrijk vindt.’
Gabriël Anthonio: ‘De impact op de maatschappij is groot als je studenten opleidt tot goede professionals en kritische denkers. Dan stellen ze de juiste vragen en leggen knelpunten bloot waar onderzoek naar gedaan kan worden. Zo komen er oplossingen voor maatschappelijke problemen en wordt het onderwijs verrijkt.’
 

Beide organisaties gaan elkaar versterken op het gebied van onderwijs, onderzoek & innovatie en maatschappij:

  1. Onderwijs
    Op het gebied van onderwijs werken beide instellingen al langer samen, zoals bij de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleeg-kundige. Vorig jaar hebben de instellingen samen een nieuwe opleiding opgezet, de GZ-agoog; een leergang om vanuit een sociaal-agogisch perspectief te kijken naar psychiatrische problemen en verslaving. Ondertussen zijn al zestig medewerkers van VNN geschoold.
    De samenwerking op het gebied van onderwijs raakt meer dan alleen maar verslavingsgerelateerde opleidingen; ook thema’s als Management & Leiderschap komen aan bod en er worden nieuwe vormen van onderwijs ontwikkeld op het snijvlak Zorg & Welzijn. Voor dat laatste wordt samengewerkt met diverse landelijke organisaties, brancheverenigingen, instituten, ministeries en hogescholen.
     
  2. Onderzoek & Innovatie
    Er wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar begeleiding van familienetwerken, beweging, voeding, middelengebruik, e-health, quantified Self, maar ook huiselijk geweld en kindermishandeling.
    De Hanzehogeschool heeft dr. Eric Blaauw vanuit VNN aangesteld als lector Omgeving Ondersteun(en)de Verslavingszorg met als centrale vraag de inzet van de cliënt bij het herstel.
     
  3. Maatschappij
    VNN en de Hanzehogeschool hebben een belangrijke maatschappelijke taak als grote werkgevers in Noord-Nederland. Voorbeelden zijn gezonde campus, verstandig alcoholgebruik bij jongeren, maar ook Healthy Ageing, duurzaamheid, milieu en krimp. Samen streven de instellingen naar een gezonde Zernike campus; dus ook voor studenten met verslavingsproblemen.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum