Medische technologie missie Zuid-Duitsland

dinsdag 9 februari 2016

  • Life Cooperative

Wilt u zaken in Zuid-Duitsland rondom Medische Technologie en bent u (startende) ondernemers of werkzaam bij een kennisinstelling? Neem dan deel aan de Zuid-Duitsland missie van 12 tot 14 april onder leiding van minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilliane Ploumen.

Op 12 april vertrekt er een Nederlandse delegatie onder leiding van Minister Ploumen naar Zuid-Duitsland met het doel de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking te bevorderen.

De missie is geschikt voor organisaties of kennisinstellingen die opereren op het gebied van Medische Technologie, en met name product devolopment en digital/ e-health Starters. Hierbij gaat het onder andere om waarde toevoegen aan de ontwikkelings- en productieketen van medische hulpmiddelen en apparaten en vernieuwende kennis en productenop het gebied van digitale en elektronische zorgoplossingen, zoals Telemedicine, Mobile Health, Home Care, Serious Gaming en ICT.

Duitsland als handelspartner
Duitsland wordt op dit gebied gezien als het belangrijkste handelsland, zowel voor import als export. Binnen Duitsland is de gezondheidszorg één van de belangrijkste pijlers. Dit is zichtbaar in de toegevoegde waarde in de Duitse economie. Tegelijkertijd heeft Duitsland, net als Nederland te maken met trends als vergrijzing, digitalisering en stijgende zorgkosten. Belangrijke maatschappelijke vraagstukken zijn dan ook hoe de zorg betaalbaarder en toegankelijker kan worden, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg wordt verhoogd. Ook heeft Duitsland een uitmuntende reputatie als het gaat om innovatieve technologieën in de zorg. 

Tijdens de missie worden er meerdere bezoeken afgelegd in München en Neurenberg. U vindt hier het programma. 

Deelnemen
U kunt zich tot 11 februari aanmelden voor deelname aan de missie. De kosten die hieraan verbonden zitten zijn €950,- per bedrijf, met maximaal 2 deelnemende medewerkers. U kunt u hier aanmelden. 

Aandachtsgebieden

Life Cooperative