LIFE Coop: georganiseerde groeibriljanten in special NoordZ

dinsdag 12 november 2019

  • Life Cooperative

Noord-Nederland koploper in Europa met Healthy Ageing

De impact van het thema healthy ageing is zichtbaar in Noord-Nederland en wordt door kennisinstellingen, bedrijven en overheid onderschreven. Ook over de grenzen heen is er erkenning. De Europese Commissie heeft opnieuw de 4- sterren status toegekend aan het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). “Het is een erkenning voor de jarenlange samenwerking tussen noordelijke kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan meer gezonde jaren voor de inwoners in onze regio”, aldus Daan Bultje, directeur HANNN. Maar wat betekent healthy ageing? Een inkijkje in samenwerking, kennis, ambitie en impact.

De Gezonde Huiskamer is onderweg

,,Een mooi voorbeeld van die samenwerking is De Gezonde Huiskamer die nu door de regio rijdt. In de camper wordt bewoners van dorpen en wijken een leefstijlcheck aangeboden. Mensen blijken erg geïnteresseerd in hun gezondheid en vertellen ook over woondromen en knelpunten bij een gezond leven. Ze worden uitgedaagd te vertellen hoe ze hun leefomgeving zien, wat voor gemeenten nuttige informatie oplevert. Het is een prachtig samenwerkingsverband tussen UMCG, RUG, gemeente Groningen, Aletta Jacobs School of Public Healthen HANNN en wordt mede gefinancierd door het Europese consortium EIT Health.” 

Grootste bioanalytische lab Europa

Naast en met de aanwezige kennis binnen de kennisinstellingen is het noordelijke bedrijfsleven sterk gegroeid. Een deel van die bedrijven, op het gebied van life sciences, hebben zich verenigd in de LIFE Cooperative Bedrijven in die coöperatie zijn sterk gegroeid op het vlak van bioanalyse. Bij elkaar opgeteld, heeft Noord-Nederland de grootste bioanalytische capaciteit van Europa met meer dan honderd gespecialiseerde machines. Ep Oosting, Managing Director bij Bioanalytical Laboratory of Ardena en lid van LIFE Cooperative: ,,Buiten de regio is dit goed bekend, want toonaangevende bedrijven uit de regio blijken erg interessant voor (internationale) overname. De groei wordt gemarkeerd door de uitbreiding van diverse laboratoria, die in toenemende mate steeds meer hoogwaardig, interessant werk bieden.”

Marc Thouin, recent toegetreden bestuurslid van LIFE Cooperative, vult aan:,,Het aantal biotechbedrijven groeit net als het aantal farmaceutische startups. Zij hebben veel kennis van innovatieve geneesmiddelconcepten, maar minder kennis van de benodigde processen in de streng gereguleerde sector. Gespecialiseerde CRO’s in onderzoek en dienstverlening kunnen hen goed helpen. In de farmaceutische wereld vindt het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen steeds vaker plaats bij deze creatieve bedrijven en spin-offs van universiteiten en niet meer bij de grote pharma giganten. Verdere ontwikkeling van ervaren en jonge bedrijven in de branche is een mooie uitdaging voor de regio. De groeiende impact vraagt inzet van een ieder in de keten, van onderwijsinstellingen, bedrijven en talent tot politiek en bestuur.”

LIFE Cooperative: georganiseerde groeibriljanten

De farmaceutische keten in het noorden groeit. Van het ontwikkelen en testen van nieuwe geneesmiddelen door bedrijven zoals Syncom en QPS tot het op de markt brengen daarvan door bedrijven zoals Ofichem. Zij zijn verenigd in die LIFE Cooperative, een coöperatie ontstaan op Campus Groningen, met momenteel 23 bedrijven in de farmaceutische en medische industrie. Bestuurslid Ton Vries: ,,Life Science is een groeiende branche in het noorden, met jaarlijks bijna 300 miljoen euro omzet en met zo’n 3.000 arbeidsplaatsen bij onze leden. Het is een groeibriljant. Ons doel is om Life Sciences duurzaam te maken door de komende jaren tussen de twintig en dertig procent te groeien. Dat is fors, maar wij geloven dat het kan, we zijn uniek in Nederland en werken wereldwijd. Samen bouwen we aan een ecosysteem waarin bestaande en nieuwe bedrijven floreren en meerwaarde creëren voor de regio.”

Effectieve biotech- motor

Sinds 2017 wordt de ontwikkeling en financiering van bio-tech ondernemers en startups  professioneel opgepakt door Pharma Portal, opgericht door  UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en LIFE Cooperative met Europese steun. Daarin is het voor een startup mogelijk om benodigde expertise te betrekken voor planontwikkeling, zonder dat op voorhand enorme kosten worden gerekend.  Het  voegt ook objectieve screening toe door hoogwaardige experts van buiten de regio plannen van startups te laten beoordelen. Daarnaast is Pharma Connect Capital opgericht, een investeringsfonds voor regionale bio-tech startups met solide plannen en het Innolab concept dat flexibele laboratoriumruimte biedt aan startups. Uit de succesformule zijn al vijf startups voortgekomen, die onder andere financieel worden ondersteund door Pharma Connect Capital, waarin ING, Triade en NOM deelnemen.

Vanuit de Portal, maar ook daarbuiten krijgen startups de kans om kennis te maken met de LIFE Cooperative middels het ‘startup lidmaatschap’. Sinds 2018 zijn vier startups omarmt. Op deze manier komen nieuwe initiatieven, zoals EV Biotech, CC Diagnostics, Philae Pharma en Gecco Biotech sneller in contact met het waardevolle netwerk.

Vinden en binden van talent

Voor verdere groei van de keten, is het van belang dat het onderwijs beter aansluit en inspeelt op veranderingen op economisch en sociaal vlak. Marc Thouin: ,,De  vanzelfsprekendheid van samenwerking tussen onderzoeks-/onderwijsinstellingen en bedrijven wordt overschat. Noord-Nederland bestaat voor 95% uit MKB-bedrijven die moeite ondervinden bij het vinden en binden van talent. We hebben een uitdaging om de kwantiteit en kwaliteit op peil te houden van instroom, doorstroom en uitstroom en voor de blijvende ontwikkeling en training van talent.”

 

Investeren in onderwijs

,,Intensievere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven betekent dat het onderwijs beter kan aansluiten op actuele ontwikkelingen. Cruciaal is de uitwisseling van het kennisnetwerk van stakeholders, het regionale bedrijfsleven en het voortgezet - en beroepsonderwijs. Voor doorstroming en vernieuwing is het van belang dat professionals in bedrijven zich bij- of om laten scholen. LIFE Cooperative wil de routes en opties inzichtelijk maken om hen te stimuleren zich te ontwikkelen en te zorgen dat buitenlands talent makkelijker zijn weg vindt naar het noorden. Een goed voorbeeld is de samenwerking van bedrijven ABL, PRA en QPS met Hanzehogeschool Groningen in de Minor Bioanalyse: de bedrijven geven lessen en bieden per bedrijf ten minste 2 stageplekken aan. Het plan is om vanaf januari 2021 met de Minor te starten met de ambitie om er ook een Major van te maken.”

Healthy Ageing heeft zich inmiddels bewezen als volwaardige sociaal-en economische pijler in het noorden met impact op innovatieve economische activiteit en stuwende werkgelegenheid. De uitdagingen worden daarmee specifieker: duurzame inzet op het faciliteren van startups en human capital verdienen voortdurende steun en aandacht.

Aandachtsgebieden

Life Cooperative