Newborn: Nieuw onderzoek naar gezond ouder worden

Proeftuin Newborn

In de proeftuin Newborn werkt de Life Cooperative samen met het UMCG, het project Lifelines en Philips. De proeftuin Newborn creëert een testomgeving voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Newborn heeft een unieke omgeving beschikbaar om een innovatief product real-time te testen. De proeftuin bestaat uit 1500 gezinnen waarvan niet alleen de data beschikbaar is, maar ook hun achtergrondgegevens. Dit alles bieden we in een veilige omgeving met een degelijke infrastructuur voor het ontsluiten van de data. En natuurlijk helpt Newborn bij het inrichten en uitvoeren van een test. Ook het “informed consent” is geregeld. Daarnaast kun je koppelingen maken met slimme weegschalen en spiegels, slaapsensoren, connected tandenborstels, etc. Er zijn bijna 5.000 slimme connected devices beschikbaar.

Wat is een EFRO Proeftuin?

Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Wat is onze rol als formele partner in deze projecten?

De LIFE Cooperative is partner in verschillende Proeftuin projecten. Daarbinnen, als onderdeel van werkpakketten (WP) draagt zij verantwoordelijkheden voor taken. Aansluitend bij haar faciliterende rol naar haar MKB leden, betreffen deze taken veelal het uitvoeren van marketing- en acquisitie- activiteiten. Met de uitvoering van die activiteiten worden kosten gemaakt, door leden en (ingehuurde) derden, in naam van de LIFE Coop.

Wat kan ik als bedrijf -en lid van de LIFE Cooperative- concreet met deze projecten?

De algemene verwachting is dat leden inspraak uitoefenen op de proeftuin-proposities om er vervolgens gebruik van te maken om producten/diensten te valideren en/of de proeftuin-infra te versterken.