I-Initiate: toegang tot hoogwaardige imaging faciliteiten

Proeftuin I-initiate

Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor allerlei manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens. Deze beeldvormingstechnieken zorgen voor snellere en effectievere diagnoses en behandelingen. Aangezien dit nog een jong veld is, is de innovatiebehoefte enorm, nota bene op het gebied van hardware ontwikkeling (robotarmen, MRI spoelen etc.), software ontwikkeling (verbeteren van visualisatie, analyse en methodiek) en het vergroten van toepassingsgebieden (om de werkzaamheid van een product te onderbouwen): drie gebieden waarin het MKB in Noord Nederland groeiende is. Tot op heden echter heeft het regionale MKB nauwelijks tot geen toegang tot deze kostbare apparatuur, die voorbehouden is aan de patiëntenzorg en aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor heeft het MKB geen adequate testomgeving en onvoldoende raakvlak met de vraag vanuit de markt om te kunnen innoveren. De proeftuin i-INITIATE speelt in op deze marktbehoefte door laagdrempelige toegang te bieden tot een hoogwaardige imaging faciliteit waar bedrijvigheid, kennis en internationale contacten samen komen om versnelt te innoveren ten behoeve van gezondheid, demografie en welzijn.

Wat is een EFRO Proeftuin?

Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen.

Wat is onze rol als formele partner in deze projecten?

De LIFE Cooperative is partner in verschillende Proeftuin projecten. Daarbinnen, als onderdeel van werkpakketten (WP) draagt zij verantwoordelijkheden voor taken. Aansluitend bij haar faciliterende rol naar haar MKB leden, betreffen deze taken veelal het uitvoeren van marketing- en acquisitie- activiteiten. Met de uitvoering van die activiteiten worden kosten gemaakt, door leden en (ingehuurde) derden, in naam van de LIFE Coop.

Wat kan ik als bedrijf -en lid van de LIFE Cooperative- concreet met deze projecten?

De algemene verwachting is dat leden inspraak uitoefenen op de proeftuin-proposities om er vervolgens gebruik van te maken om producten/diensten te valideren en/of de proeftuin-infra te versterken.