"Zorgen voor elkaar? Dat ORGANISEREN we samen!"

maandag 15 juni 2015

  • HANNN

Op donderdag 21 mei organiseerde Groninger Dorpen in samenwerking met het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Netwerk Duurzame Dorpen (NDD) en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) in Loppersum een ‘Inspiratieavond Dorpszorginitiatieven’. Vervolgens werd op donderdag 4 juni een ‘Herkenningsbijeenkomst Dorpszorginitiatieven’ georganiseerd in Ulrum.

De zorgsector verandert, zo ook in Groningen. Bezuinigingen en het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente veranderen het speelveld. Op zowel landelijke als op provinciaal niveau wordt een flinke groei van zorgcollectieven, georganiseerd door dorpsbewoners gesignaleerd. Tegelijkertijd komen er bij de verschillende organisaties, maar ook bij initiatiefnemers van zo’n zorgcollectief, steeds meer vragen vanuit dorpen over dit onderwerp. Een goed moment om de koplopers en geïnteresseerde dorpen bij elkaar te zetten.

Donderdag 21 mei 'Inspiratieavond Dorpszorgintitiatieven': 
Er waren ongeveer 30 bezoekers aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord. Inge Zwerver, adviseur voor de Groninger Dorpen en projectleider voor de LVKK, startte de avond. Vervolgens kwam Jolanda Dijkhuis aan bod met een praktisch verhaal over Verzoamelstee Bedum. De laatste spreker van de avond was Joop Belderok, van Zorgcoöperatie Loppersum. Zij hebben zichzelf de taak gegeven de ondersteuning in het dagelijks leven mét dorpsbewoners, vóór dorpsbewoners te organiseren. Na de presentaties was er mogelijkheid tot het stellen van vragen en het aandragen van ideeën. Er werd nagedacht over de situatie in het eigen dorp en er werden telefoonnummers uitgewisseld voor verder vervolg.

Klik hier voor een uitgebreide terugblik van de bijeenkomst. Ook kunt u hier de presentaties terug kijken.

Donderdag 4 juni 'Herkenningsbijeenkomst Dorpszorginitiatieven':
Gastdorp voor deze bijeenkomst was Ulrum. De bijeenkomst begon met een rondleiding door het dorp waarbij op een aantal locaties het verhaal van DörpsZörg Ulrum werd uitgelicht door o.a. bestuurslid Hans van der Heide. Er werden veel vragen gesteld en door de informele opzet ontstonden er al snel diepgaande, inhoudelijke gesprekken tussen de verschillende dorpen. In de tuin van Expoor gingen vervolgens aan de hand van drie stellingen twee tafels met elkaar in gesprek. Tijdens de stellingen was er niet alleen herkenning bij elkaar, maar ontstond vooral een sfeer van elkaar hierin willen helpen, raad geven. Dit door eigen ervaringen te delen en tips te geven.

Meer over deze bijeenkomst en de ideeën die hier zijn ontstaan vindt u hier.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network