Twee HANNN Support Vouchers voor ondersteuning INTERREG VA uitgereikt

dinsdag 9 juni 2015

  • HANNN

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) heeft in mei de eerste HANNN Support Vouchers uitgereikt. HANNN is trots op deze twee projecten en met behulp van de vouchers zullen deze verder ondersteund worden bij de aanvraag voor INTERREG-subsidie.

DAME (Deep learning Algorithms for Medical image Evaluation)

Het DAME project is erop gericht om de analyse van medische beelden (CT, MRI, PET) te versnellen en zorgvuldiger te maken door ‘state-of-the-art’ technologie vanuit de kunstmatige intelligentie toe te passen. Door een generiek software algoritme (‘deep-learning’ algoritme) te gebruiken in plaats van een specifiek algoritme kan een breder spectrum van afwijkende patronen in een medische afbeelding worden herkend, onafhankelijk van waar de afwijking gelokaliseerd is. Tot op heden keken longartsen naar longen, maag/darm/lever artsen naar de lever, etc. Met de software gebaseerd op het deep-learning algoritme wordt voorkomen dat tumoren elders in het lichaam onopgemerkt blijven. De software kan de waarschijnlijkheid van een afwijking aangeven en snel een “normale” scan zonder afwijkingen herkennen, waardoor de doorlooptijd voor patiënten kan worden verkort. De eerste grove analyse van de beelden kan gedaan worden door een technicus in plaats van een medisch specialist, hetgeen leidt tot kostenbesparing.

De software kan ook getraind worden om tumoreigenschappen in medische afbeeldingen te herkennen. Hierdoor kan de behandeling op tumorkarakterisatie worden afgestemd, hetgeen onnodige behandeling voorkomt en tevens tot kostenbesparing zal leiden. De toepassing van deze generieke oplossing is uniek in de medische beeldanalyse.

Het HANNN heeft in dit project contact gelegd met Radiologie Westmünsterland.

Partners in dit project zijn Cosmonio, USE-Lab, het UMCG en de Radiologie Westmünsterland.

Ambiact

De ambiact is een intelligente sensor, die eruit ziet als een onopvallende  opsteekstekker, die geplaatst wordt  in een bestaande wandcontactdoos.

Als een elektrisch apparaat dat aangesloten is op de ambiact gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt, wordt er automatisch een (SMS) bericht verstuurd aan een van te voren ingesteld telefoonnummer van personen die hierover geïnformeerd willen worden. Geschikte elektrische apparaten voor de ambiact toepassing zijn bijvoorbeeld waterkoker, koffiezetapparaat, magnetron, TV, schemerlamp, radiowekker etc.

  Afbeelding 1: ambiact aangesloten aan een waterkoker

Voor zowel zorgbehoeftigen als zorgverleners geeft de ambiact het gevoel van meer en extra zekerheid, zonder dat de gebruiker/bewoner(s) belast wordt om hiervoor een bepaalde handeling te moeten verrichten. 

Als bijvoorbeeld een alleenwonende persoon nachts is gevallen en een SOS-roep niet mogelijk is, stuurt de ambiact een Sms-bericht aan de zorgverlener/mantelzorger als  het dagelijks gebruik van het koffieapparaat gedurende de volgende ochtend cq.  een ongewoon lange periode door de bewoner uitblijft.  Een Sms-bericht wordt dus ook automatisch verstuurd als een persoon niet, zoals gebruikelijk op een bepaald tijdstip naar zijn/haar favoriete Soap op het TV kijkt of morgens de radiowekker niet uitdoet.

 Afbeelding 2: Waarschuwingsweg van een ambiact

Het HANNN heeft binnen dit project contact gelegd met Zorgbelang Fryslân en VAC Thuistechnologie.

Partners in dit project zijn oldntec, OFFIS, VitaAkademie, Johanniter-Unfall-Hilfe, Buro Canvazz, Zorgbelang Fryslân en VAC Thuistechnologie.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network