Twaalf nieuwe pledges voor Alles is Gezondheid

maandag 16 maart 2015

  • HANNN


Een gezonde bevolking is belangrijk: mensen die gezond zijn ervaren een hoger welbevinden, participeren meer en beter in de samenleving en doen minder een beroep op de zorg dan mensen die minder gezond zijn. Kinderen en jongeren zijn belangrijke doelgroepen van gezondheidsbeleid: bij vroege interventies zijn de potentiële resultaten het grootst. 

Maar hoe bereiken we dat de jeugd kiest voor een gezonde leefstijl? Uit de sociale wetenschappen weten we dat kinderen en jongeren hun gedrag niet zo maar veranderen omdat volwassenen (ouders, leraren, hulpverleners) het zeggen. Bovendien is er een verschil tussen houdingen en opvattingen enerzijds en gedrag anderzijds: mensen, ook de jeugd, zeggen of vinden vaak iets anders dan ze doen. Zo vinden gezonde jongeren het nadenken over keuzes voor een gezonde   leefstijl niet zo belangrijk: ‘gezondheid is niet alles’ in de jeugdfase. 

Tijdens de Themabijeenkomst "Goud Gezonde Jeugd" heeft Greetje Timmerman (Rijksuniversiteit Groningen) deze uitdaging en de leefstijlinterventie Goud Gezonde Jeugd toe gelicht.
 

Presentatie Greetje Timmerman Presentatie Jeanette Dornenbal

 

Alles is Gezondheid 

Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland: Alles is Gezondheid is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier
Via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands is het mogelijk om een pledge te ondertekenen. Dit is een publieke verklaring waarmee een organisatie plechtig belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’ en daaraan zal  bijdragen door gerichte en concrete activiteiten uit te voeren. Een organisatie die een pledge heeft getekend mag zich vervolgens ‘partner’ van het   programma noemen en het logo (partner van)  ‘Alles is gezondheid…’ voeren. 

Tijdens het HANNN-evenement "...en nog vele jaren" hebben zich al 16 organisaties via een pledge verbonden aan het initiatief "Alles is Gezondheid" (zie video hieronder). Op de themabijeenkomst "Goud Gezonde Jeugd" hebben nog eens 12 partijen een pledge getekend. Noord-Nederland is een van de eerste regios die zich zo breed committeert met pledges aan Alles is Gezondheid.

Interesse om ook een pledge te ondertekenen of behoefte aan meer informatie?
Stuur een mail aan allette.snijder@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network