Slim gezondheidsonderzoek en nieuwe banen in de regio

donderdag 5 maart 2015

  • HANNN

De provincie Groningen, het UMCG en MKB-bedrijven investeren de komende drie jaar 3 miljoen euro in de verdere samenwerking en toenemende bedrijvigheid op het gebied van de Personalized Health. Door deze samenwerking wordt versneld gewerkt aan het aantrekken en uitbreiden van bedrijven die samen met de kennisinstellingen producten en diensten ontwikkelen voor Personalized Health. 
 

Door de intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen komt er hoogwaardige werkgelegenheid op de Healthy Ageing Campus en elders in de regio bij. Het streven is 300 tot 400 nieuwe banen in de komende vijf jaar te creeëren. Daartoe worden per jaar zo'n 3 tot 5 start-up bedrijven en zogeheten spin-outs gestart. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking nodig tussen innovatieve bedrijven, toegang tot hoogwaardige kennis en Research & Development -infrastructuur en internationale markttoegang. Met de opgedane ervaring met Siemens wil het UMCG ook samenwerking met andere bedrijven ontwikkelen. Daarbij wordt gefocust op een beperkt aantal thema's waar UMCG/RUG en het regionale MKB sterk in zijn. Er zijn binnen Personalized Health inmiddels vier kansrijke gebieden geselecteerd waarop het UMCG zich inzet om samenwerkingsverbanden op te zetten en bedrijven aan te trekken. Het gaat om thema's in zowel de life sciences (biomarkers, geneesmiddelenontwikkeling en biomaterialen) als de agribusiness (voeding voor vroege levensfasen).

 

Personalized Health

Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt: 'Samenwerken tussen kennisinstellingen en lokale MKB bedrijven levert innovaties op die van groot belang zijn voor het maatschappelijk gezondheidsbelang als ook voor het maken van nieuwe banen. Het is goed om te zien dat het UMCG en lokale MKB-bedrijven elkaar op het thema van Personalized Health weten te vinden.' Jos Aartsen, zegt daarbij: 'We willen samenwerken met bedrijven aan zorg en nieuwe preventieve interventies. Ik ben trots dat het UMCG hiermee in belangrijke mate bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Onze regio is een ideaal gebied voor investeringen in gezondheid, kwaliteit van leven en Healthy Ageing.’

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network