Het Friese subsidielandschap: zo maakt u er optimaal gebruik van!

dinsdag 23 juni 2015

  • HANNN

Als ondernemer in Fryslân kunt u profiteren van verschillende subsidieprogramma’s. Maar welke regeling is nu het meest geschikt voor u? Tijdens de informatiebijeenkomst “Het Friese subsidielandschap: hoe maakt u er optimaal gebruik van?” op woensdagmiddag 17 juni jl. bij de NHL Hogeschool zijn de bezoekers voorzien van tips en tricks. De bijeenkomst was georganiseerd door de Provincie Fryslân, de NHL Hogeschool, de Stenden Hogeschool en het HANNN.

Er is veel informatie gegeven over drie verschillende subsidieprogramma’s: INTERREG, MIT en het DOEfonds. Tijdens de bijeenkomst hebben meer dan 100 mensen uit de bedrijfswereld en vanuit de overheid of kennisinstellingen de workshops bijgewoond en na afloop ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun projectideeën met experts te bespreken.

Bekijk hier de presentaties en foto's:

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network