Godert van der Poel, CFO Siemens Nederland, nieuwe voorzitter RvT HANNN

donderdag 2 juli 2015

  • HANNN

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) heeft per 1 juli 2015 een nieuwe Raad van Toezicht.

  • W.G. (Godert) van der Poel RA (voorzitter), Chief Financial Officer (CFO) van Siemens Nederland N.V. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Siemens AG Duitsland, PricewaterhouseCoopers en het Ministerie van Defensie.
     
  • Prof.dr. E.C. (Eduard) Klasen, Hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek aan de Universiteit Leiden. Hij was onder andere lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum en Algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  • A.J.M. (Ad) Geerts, voormalig directievoorzitter van onder meer Rabobank Helmond, Groningen, Drachten en Noordenveld West Groningen. Bij Rabobank Nederland was hij onderdirecteur Betalingsverkeer en vanuit Rabo Development gaf hij als vice CEO leiding aan de transformatie van de URCB in Hangzhou, China.

Zij volgen in deze functies respectievelijk John Jorritsma, Commissaris van de Koning in Fryslân, Frans Jaspers, oud bestuurder UMCG en Siem Jansen, directeur van de NOM, op, allen leden van het eerste uur.  

De benoeming van een nieuwe Raad van Toezicht komt voort uit de aanpassing van de governance die door de stichting HANNN is doorgevoerd, om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen toezicht en advisering. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren van de directeur. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en wordt samengesteld uit personen die geen directe rol hebben binnen het Noord-Nederlandse Healthy Ageing cluster, maar wel ruime kennis en ervaring hebben om hun rol als toezichthouder te kunnen vervullen. Daarnaast wordt een Strategic Board ingesteld waarin vertegenwoordigers uit het noordelijke Healthy Ageing cluster (ondernemers, overheden en kennisinstellingen) plaatsnemen. Deze Strategic Board adviseert de Stichting HANNN over strategische en inhoudelijke keuzes.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network