LIFE Cooperative: ‘Een prachtig ecosysteem op het gebied van Life Science’

woensdag 30 januari 2019

  • Life Cooperative

Groninger Ondernemerscourant, januari 2019.

“LIFE Cooperative is een coöperatie van bedrijven die allemaal een rol spelen in alles wat te maken heeft met de farmaceutische en medische industrie. Life Science is een grote branche in het noorden, waar per jaar zo’n 200 miljoen in omgaat en waar alleen al bij onze leden circa 2.000 mensen werken. Met de LIFE Cooperative bouwen we aan een ecosysteem waarin bestaande en nieuwe Life Science-bedrijven kunnen floreren.” Aan het woord is Ton Vries, directeur van Syncom – inmiddels Merchachem Syncom Group - die mede aan de wieg stond van deze coöperatie op de Campus Groningen en één van de drie bestuurders is van dit samenwerkingsverband.

De wortels van LIFE Cooperative liggen op Campus Groningen, net zoals dat geldt voor Syncom. Ton Vries: “Syncom is 30 jaar geleden ontstaan vanuit de RUG, vanuit de vakgroep van Wijnberg, en is een dienstverlener op chemisch gebied. Heel eenvoudig gezegd maken wij ‘stofjes’ voor de chemische industrie, met name voor de farmaceutische industrie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuw kankermedicijn door de medische wetenschappers: dan zitten wij vooraan in de keten met onze stoffen, waarna het medicijn getest wordt, dan bij patiënten getest wordt en uiteindelijk, na 15 jaar ontwikkelen, op de markt komt.”

 

Keten in het Noorden sterk aanwezig

Die hele farmaceutische keten, van kennisinstellingen UMCG en de RUG, partijen zoals Syncom voor de chemie, partijen voor het testen en voor testen bij patiënten, tot aan het op de markt brengen, die keten is in het Noorden heel goed vertegenwoordigd, zegt Ton Vries. “Het zijn bedrijven uit verschillende disciplines en in diverse settings, maar we werken allemaal voor dezelfde industrie. Al 10 jaar geleden heeft een aantal partijen de samenwerking gezocht rondom het UMCG. Toen werden wij benaderd vanuit de Healthy Ageing Campus met de vraag of er een nauwere samenwerking mogelijk was, niet alleen tussen bedrijven en UMCG maar ook op het gebied van onderwijs en innovatie. Ja, zo was de mening van onze samenwerkende partijen, maar op voorwaarde dat het initiatief hiervoor bij de bedrijven ligt. Dat is een belangrijk kenmerk van de LIFE Cooperative, dat het een samenwerkingsverband is gericht op business en op meerwaarde voor alle relevante partijen.”

 

Vijf jaar Life Cooperative

De LIFE Cooperative is 5 jaar geleden opgericht. “Financieel is de coöperatie mogelijk gemaakt met support van de gemeente, het Fonds, het HANNN en het lidmaatschap van de deelnemende bedrijven. Destijds nam de overheid nog het leeuwendeel van de kosten van de coöperatie voor haar rekening, inmiddels is die verdeling 70% voor het bedrijfsleven en 30% voor de overheden. Dat geeft deels al aan hoe succesvol de LIFE Cooperative is, in amper 5 jaar tijd.”

“Het model waarvoor wij gekozen hebben, is de coöperatie. Dat is een kenmerk voor kwaliteit die je als leden gezamenlijk nastreeft en de toegevoegde waarde die samenwerking oplevert voor Life Sciences. We zijn begonnen met hele praktische zaken voor de deelnemers, de snelle ‘buy in’ voor bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van schoonmaak en afvalverwerking. Vervolgens zijn we begonnen om de interesse te peilen bij bedrijven voor trainingen, zo organiseren we nu al enkele jaren een MBA in samenwerking met De Baak. Gezien de belangstelling kunnen we die trainingen nu hier aanbieden in plaats van dat iedereen naar elders in het land moet reizen. Dat levert kostenbesparing, maar ook contacten op tussen de bedrijven hier.”

 

Campus Groningen

De Campus Groningen is een belangrijke partner voor de LIFE Cooperative. “Als LIFE Cooperative zijn we een tijd terug gestart om ons als noordelijke keten te presenteren en te profileren op (internationale) beurzen en conferenties. De bedrijven laten zich individueel zien, maar treden ook gezamenlijk op als onderdeel van die keten. Dat levert iedere afzonderlijke deelnemer extra contacten op en daarmee dus business. De mensen van de Campus faciliteren ons daarbij. Bij zo’n bezoek aan een internationale beurs bijvoorbeeld organiseert de Campus alles voor ons. De Campus regelt de tickets, de stand, de banners van onze leden, het vervoer, alles. Onze leden hoeven daar zelf geen mensen voor in te zetten, die hoeven alleen nog maar te gaan.”

 

We hebben hier een prachtig ecosysteem op het gebied van Life Science, met bedrijven uit de hele keten, de kennisinstellingen en bijzondere faciliteiten zoals het Innolab Chemistry.

Ton Vries, voorzitter LIFE Cooperative

Pharma Portal en Pharma Connect Capital brengt initiatieven naar de markt

“Het meest recente is dat we ook gezamenlijk projecten willen uitvoeren: nieuwe ideeën genereren en die uitwerken om zo uiteindelijk meer business te realiseren.” Hiervoor is in 2018 een voor Nederland uniek initiatief gelanceerd, om geneesmiddelenontwikkeling te stimuleren. “Het Pharma Portal en het fonds Pharma Connect Capital combineren excellente kennis en risico-investeringen. Binnen het portal worden jonge farmaceutische initiatieven begeleid, ‘gekeurd’ en bij goedkeuring, versneld verder gebracht. Het Portal zet als het ware veelbelovende initiatieven -met een duim omhoog van de industrie- in de etalage, om zo investeerders te interesseren. Pharma Connect Capital heeft zo’n 8 miljoen euro beschikbaar om in te zetten in de vroege, meest risicovolle, stadia van geneesmiddelenontwikkeling en kan investeren in de start van ondernemingen.” Reeds zijn door de Pharma Portal vier projecten goedgekeurd, waarvan twee gefinancierd.

 

Snuffellidmaatschap voor start-ups

Vanuit de Portal krijgen nieuwe bedrijfjes (<3fte,  <3jaar oud) ook de gelegenheid kennis te maken met de Life Cooperative via een soort ‘snuffellidmaatschap’. “Na een jaar kunnen ze kijken of ze er iets aan hebben en dan besluiten tot een echt lidmaatschap. Op deze manier steunen we nieuwe initiatieven en brengen we ze in contact met het cluster van MKB-bedrijven en met de kennisinstellingen RUG, Hanze en UMCG waar we nauw mee samenwerken.”

 

Prachtig ecosysteem

Ton Vries: “In den lande zijn we inmiddels al een bekend ‘merk’. Dat levert soms bij internationale ‘optredens ‘ wel eens reacties op, omdat Nederland zich als land profileert als Health Holland of Holland Bio. En daar staan wij dan naast, als eigen noordelijke regionale cluster. Dat wordt wel eens kritisch bekeken, maar levert toch vooral hele positieve reacties op; uiteindelijk is het een win-win situatie. Met LIFE Cooperative presenteren we ons vanuit het bedrijfsleven gezamenlijk als aantrekkelijke regio en kunnen we verdere verdieping geven op het moment dat men wordt doorgestuurd via de Nederland stand; en andersom kan de Holland stand de nationale context toevoegen. We moeten in die zin ook wel enigszins opboksen tegen regio’s elders; maar daarmee bestaat er in het noorden ook een bepaalde gunfactor tussen bedrijven, juist vanwege die onderlinge afhankelijkheid. We laten voor het werven van personeel alle mogelijkheden zien in de hele regio, ook voor bijvoorbeeld carrièremogelijkheden tussen bedrijven onderling binnen deze regio. Want we hebben hier een prachtig ecosysteem op het gebied van Life Science, met bedrijven uit de hele keten, de kennisinstellingen en bijzondere faciliteiten zoals het Innolab Chemistry. We hebben hier bovendien goede financieringsmogelijkheden: vanuit de Pharma Connect Capital maar niet in de laatste plaats ook vanuit de noordelijke overheden die in alle opzichten heel positief bijdragen aan de Life Science. We hebben hier in het noorden de randvoorwaarden voor succesvolle business dus heel goed voor elkaar.”

 

LIFE Cooperative onderweg naar de BIO in Kopenhagen

 

Bron: GROC.nl
Auteur: Annette Jonkhof

Aandachtsgebieden

Life Cooperative