Transformatie-tafels Werkplaats Sociaal Domein Noord

  • 13:30 uur
  • 16:30 uur
  • Hanzehogeschool Groningen, MarieKamphuisborg, Zernikeplein 23, lokaal D0.005/D0.10
  • Zorg Innovatie Forum

Iedereen heeft er mee te maken: van burgers tot bestuurder, van professionals tot beleidsadviseurs, van gemeente tot zorginstelling. Nadat twee jaar geleden de transitie is voltooid, zitten we nu nog volop in het transformatieproces. Langzamerhand begint de stof te dalen. Professionals krijgen steeds scherper hoe handen en voeten te geven aan de nieuwe zorg- en dienstverlening. De organisatorische contouren worden steeds zichtbaar. En alle ervaringen zijn input voor eventuele beleidsaanpassingen.

Het leek ons tijd om de kennis en kunde die met de transformatie is opgedaan met elkaar te delen……

Voor meer informatie en aanmelding, zie de bijlage.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum