"The Art of Later Life. European Perspectives on Ageing, Self-Reliance, and Care”

  • Groningen
  • Zorg Innovatie Forum

Hoeveel zelfredzaamheid mogen we van ouderen verwachten?

Europa’s bevolking wordt snel ouder. De sociale impact van deze demografische transitie op de sociale structuren in de lidstaten is enorm. In heel Europa wordt de verzorgingsstaat afgebouwd en wordt er een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. Zorgt een ‘participatiesamenleving’ wel voor een waardige oude dag? Hoeveel zelfredzaamheid mogen we van ouderen verwachten? En hoe kunnen we hen daarin ondersteunen? Dat is de centrale vraag op dit symposium. Nu burgers verantwoordelijk worden voor hun eigen oude dag, ook als ze afhankelijk worden van de zorg van anderen, zal de relatie tussen publieke zorgtaken en individuele autonomie opnieuw moeten worden herijkt. Uit welke culturele, morele en spirituele bronnen putten de verschillende Europese landen? Is ‘succesvol oud worden’ iets dat je kunt leren en waarin je geschoold kunt worden? Hoe ziet een hoogbejaarde levenskunst eruit? Hoe gaat zelfredzaamheid er in onze eigen buurt in de toekomst uit zien? Zijn er nu ook al hoopgevende best practices te noemen?

For whom? Professionals involved in elderly care (pastoral / spiritual care, ethics, management and policy).

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum