Symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken

  • 10:00 uur
  • 16:00 uur
  • Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden
  • Zorg Innovatie Forum

Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) nodigt u uit voor het Symposium Activeren, Verbinden en Samenwerken.

Voor alle senioren, seniorenplatforms, ouderenbonden, raden van senioren, wmo-raden, ouderenorganisaties, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, politieke partijen, alle individuele belangstellende burgers, geïnteresseerde maatschappelijke organisaties.

De Participatieraad Ouderen (PROO) wil met dit symposium aandacht vragen voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. PROO komt op voor de belangen van senioren in Overijssel. De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve burgers waaronder een groot aantal actieve senioren.

Het programma kunt u hier downloaden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum