Lezing - De invloed van sport en bewegen op het gedrag van jongeren

  • 15:00 uur
  • 17:00 uur
  • Poppodium Ruiterskwartier 41, Leeuwarden
  • Zorg Innovatie Forum

Gastspreker Foppe de Haan

Op woensdag 11 november organiseert Jeugdhulp Friesland een lezing over De invloed van sport en bewegen op het gedrag van jongeren. Gastspreker is Foppe de Haan.

Eerlijk en hulpvaardig zijn, respect voor elkaar hebben, je best doen voor jezelf en je team, dat zijn enkele normen en waarden die in iedere sport belangrijk zijn. Het is dan ook niet verrassend dat sporten een positieve invloed kan hebben op het gedrag van jongeren. Trainers spelen een belangrijke rol bij het afleren van slecht gedrag en het aanleren van goed gedrag.

Foppe de Haan heeft door zijn jarenlange ervaring als voetbaltrainer veel gewerkt met jongeren. Zijn ervaringen en kennis wil hij graag met u delen. Met zijn met Friese woorden en doorspekte anekdotes weet hij de toehoorders aan zijn zijde te krijgen: de kracht van het verhaal schuilt in de herkenbaarheid, de ‘no nonsense’-aanpak en de humoristische en eigenzinnige wijze waarop Foppe nog een stukje van zichzelf laat zien waar we geen weet van hadden.

Als beschermheer van ‘Het Foppefonds’ zet Foppe de Haan zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten.
 

Accreditatie

Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij SJK voor jeugdzorgwerkers en Register Vaktherapie.
 

Kosten en aanmelding

Aanmelden kan via jeugdhulpacademie@jeugdhulpfriesland.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Een vrijwillige bijdrage voor deze lezing bestemd voor het Foppe Fonds en het Jeugdhulpfonds wordt op prijs gesteld. U kunt uw eventuele donatie overmaken op rekeningnummer IBAN NL15 ABNA 0452895812 o.v.v. donatie lezing Foppe de Haan. Wij zorgen er voor dat de helft van de donatie wordt overgemaakt aan Het Foppefonds.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum