Is maatwerk bij mantelzorg mogelijk?

  • 19:30 uur
  • 21:30 uur
  • Zalencentrum Balk - Zuidhorn
  • Zorg Innovatie Forum

In de zorg wordt er steeds meer gekeken naar wat mantelzorgers kunnen doen in de zorg voor naasten. Hierdoor kunnen mantelzorgers in een dilemma komen. Ga ik mee in de steeds grotere vraag naar zorg of kies ik er voor om (los van het beroep dat er op mij gedaan wordt) me aan de grenzen van mijn mogelijkheden te houden. Wat zijn uw ervaringen? Interesse? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Toegang is gratis.

Aanmelden kan via deze link.

Beantwoording van bovenstaande vraag is voor veel mantelzorgers van groot belang. Dit komt o.a. doordat een ieder die zorg nodig heeft langer thuisblijft en vaak steeds meer een beroep moet doen op de mantelzorger. Thuis blijven wonen is mooi, maar dan moet je wel de zorg en ondersteuning krijgen die dat mogelijk maakt. Met de veranderingen in het beleid van de zorg is er ook veel bezuinigd in de zorg. Met als gevolg dat er steeds meer gekeken wordt naar welke taken door de informele mantelzorg gedaan kunnen worden. Een groot gevaar is dat er een te groot beroep wordt gedaan op de mantelzorger. Nee zeggen, is lastig voor de mantelzorger. Je laat je partner, ouder, kind, vriend toch niet in de kou staan wanneer deze je hulp nodig heeft?

Maar ook aan de mogelijkheden van een mantelzorger zitten grenzen.

De vraag is dan ook: Wordt er niet een te groot beroep op mantelzorgers gedaan, waardoor de mantelzorger overbelast raakt. Een andere vraag is, sluit de geboden zorg goed aan bij wat er nodig is. Maatwerk kan de oplossing zijn. De vraag is kan dit. Daarom staat de beantwoording van dit thema centraal tijdens de regioavonden van het Het Platform Hattinga Verschure

De volgende regiobijeenkomsten staan gepland voor:
17 mei “De Boschpoort” Winschoten van 19:30 tot 21:30 uur
12 september “ASWA “ Appingedam van 19:30 tot 21:30 uur
t.z.t. hebt u de mogelijkheid u voor deze bijeenkomsten op te geven

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum