Regiotafel Anders Oud 2030 Fryslân

  • 13:00 uur
  • Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen
  • HANNN
  • AndersOud 2030


Het thema van deze regiotafel is: 'Eenzaamheid'.

Dit is een thema waar steeds meer over gesproken wordt, maar waar ook nog wel een taboe over heerst. Wat betekent eenzaamheid nou eigenlijk? Wat kunt u er zelf tegen doen? Herkent u het bij een ander? En wat betekent het voor u? Dit zijn vragen waar wij graag met u over in gesprek willen.

Gemeente Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid. Dorette van Houten, van de werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Waadhoeke, gaat ons hier meer over vertellen. We starten de bijeenkomst met de presentatie van Dorette van Houten. Vervolgens gaan we in tafelgesprekken uiteen om het thema te bespreken en we eindigen plenair. Laten we het taboe doorbreken.

Dit onderwerp is 1 van de thema’s van de Ouderendelegatie Friesland-Groningen van de Raad van Ouderen. Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) is nauw betrokken bij de invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 in Friesland en zal tijdens deze bijeenkomst ook dieper ingaan op het thema om ervaringen en ideeën vanuit de deelnemers mee te nemen bij verdere ontwikkeling van hun agenda.

Meer informatie of aanmelden? Mail dan naar sanne.vd.kamp@hannn.eu